Aktuality

Najmenšia župná nemocnica bude mať oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti

17.9.2020
Trenčiansky samosprávny kraj investuje do svojich troch nemocníc na Myjave, v Bojniciach a v Považskej Bystrici každoročne nemalé finančné prostriedky.

OVS 2/2020 Prenájom nebytových priestorov

04.6.2020
Prenájom nebytových priestorov. Nemocnica s poliklinikou Myjava zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v areáli NsP.

OVS 1/2020 Prenájom nebytových priestorov

24.2.2020
Prenájom nebytových priestorov. Nemocnica s poliklinikou Myjava zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v areáli NsP.
<< < 1 2 3 4 > >>

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri